De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor minimaal 4264 websites en apps.

Scores

Toon data als:

Status van toegankelijkheid

  • A: Voldoet volledig
  • B: Voldoet gedeeltelijk
  • C: Eerste maatregelen genomen
  • D: Voldoet niet
  • E: Geen verklaring (? betekent nog niet opgenomen)

De status is gebaseerd op informatie die een organisatie in de verklaring geeft. Ga naar uitleg over de statussen.

Laatst bijgewerkt:

3012 websites en apps voldoen aan de wettelijke verplichting

Dit zijn alle websites en apps met Status A, B of C.

370 websites en apps voldoen aan de toegankelijkheidseisen

Dit zijn alle websites en apps met Status A.

Dit dashboard wordt nog aangevuld

Op dit moment verzamelen wij overheidswebsites en -apps zonder verklaring (status E). Dat betekent dat er de komende maanden mogelijk sites en apps bij kunnen komen. Help je mee?

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid zegt iets over hoe websites en apps zijn gemaakt. Zit een site of app goed in elkaar? Dan kan elke bezoeker die gebruiken. Ook iemand met een beperking.

Soms kan een website of app niet door iedereen goed worden gebruikt. Bijvoorbeeld doordat een filmpje geen ondertitels heeft. Zo’n site of app is dan niet digitaal toegankelijk. Dat is een probleem, want in onze samenleving zijn websites en apps heel belangrijk. Je kunt bijna niet meer zonder. Daarom moeten alle overheidsorganisaties hun websites en apps verplicht digitaal toegankelijk maken.

Hoe controleer je de toegankelijkheid?

Wil je weten of een site of app toegankelijk is? Zoek de status dan op in dit dashboard. Elke site en app heeft status A, B, C, D of E. Alleen sites en apps met status A zijn al helemaal toegankelijk.

Overheidsorganisaties moeten bewijzen dat hun site of app echt toegankelijk is. Daarvoor moeten ze een onderzoek laten doen. Ze voegen het onderzoeksrapport toe aan de toegankelijkheidsverklaring van de site of app. In het rapport staat hoeveel fouten bij het onderzoek zijn gevonden. Bij status A mogen er geen fouten meer zijn.

Wat zegt de wet?

Overheidsorganisaties moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden. En ze moeten voor al die websites en apps verklaringen maken. Dat staat in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Overheidswebsites en -apps hoeven niet in één keer toegankelijk te zijn (status A). In de wet is status A, B en C toegestaan. Maar er zijn wel voorwaarden voor status B en C. Websites en apps met die status moeten elk jaar beter worden. En uiteindelijk moeten ze status A krijgen.