De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor de digitale toegankelijkheid van 8893 websites en mobiele apps

Aantal websites en apps per status

Toon statusdata als:

Status van toegankelijkheid

  • A: Voldoet volledig
  • B: Voldoet gedeeltelijk
  • C: Eerste maatregelen genomen
  • D: Voldoet niet
  • E: Geen verklaring

De statussen komen uit de toegankelijkheidsverklaringen van de organisatie. Bij een E-status heeft een site of app géén verklaring, maar is wel bekend wie de eigenaar is.

Laatst bijgewerkt:

39% van de websites en apps voldoet aan de wettelijke verplichting

Dit zijn alle websites en apps met Status A, B of C.

6% van de websites en apps voldoet aan de toegankelijkheidseisen

Dit zijn alle websites en apps met Status A.

Dit dashboard wordt nog aangevuld

Dit dashboard komt tot stand in samenwerking met alle overheidsinstanties. Veel websites en apps zijn inmiddels opgenomen. Maar we zijn nog bezig om dit verder aan te vullen. Help je mee?

Meld een ontoegankelijke website of app

Heb je een website of app van de overheid gevonden die niet toegankelijk is?
Meld dit bij het meldpunt van DigiToegankelijk.

Zó verbetert de Nederlandse overheid haar toegankelijkheid

Toon historiedata als:

Status van toegankelijkheid

Status van toegankelijkheid tonen in grafiek

Download historische data

Download volledige historische data.

Download historische data (CSV)

Uitleg over de grafiek

De grafiek laat zien hoe het aantal websites en apps zich ontwikkelt per toegankelijkheidsstatus (A t/m E). Dit wordt geregistreerd sinds 11-04-2022.

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid zegt iets over hoe websites en apps zijn gemaakt. Zit een site of app goed in elkaar? Dan kan elke bezoeker die gebruiken. Ook iemand met een beperking.

Soms kan een website of app niet door iedereen goed worden gebruikt. Bijvoorbeeld doordat een filmpje geen ondertitels heeft. Zo’n site of app is dan niet digitaal toegankelijk. Dat is een probleem, want in onze samenleving zijn websites en apps heel belangrijk. Je kunt bijna niet meer zonder. Daarom moeten alle overheidsorganisaties hun websites en apps verplicht digitaal toegankelijk maken.

Hoe controleer je de toegankelijkheid?

Wil je weten of een site of app toegankelijk is? Zoek de status dan op in dit dashboard. Elke site en app heeft status A, B, C, D of E. Alleen sites en apps met status A zijn al helemaal toegankelijk.

Overheidsorganisaties moeten bewijzen dat hun site of app echt toegankelijk is. Daarvoor moeten ze een onderzoek laten doen. Ze voegen het onderzoeksrapport toe aan de toegankelijkheidsverklaring van de site of app. In het rapport staat hoeveel fouten bij het onderzoek zijn gevonden. Bij status A mogen er geen fouten meer zijn.

Wat zegt de wet?

Overheidsorganisaties moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden. En ze moeten voor al die websites en apps verklaringen maken. Dat staat in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Overheidswebsites en -apps hoeven niet in één keer toegankelijk te zijn (status A). In de wet is status A, B en C toegestaan. Maar er zijn wel voorwaarden voor status B en C. Websites en apps met die status moeten elk jaar beter worden. En uiteindelijk moeten ze status A krijgen.