De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor minimaal 8276 websites en apps

Aantal websites en apps per status

Toon statusdata als:

Status van toegankelijkheid

  • A: Voldoet volledig
  • B: Voldoet gedeeltelijk
  • C: Eerste maatregelen genomen
  • D: Voldoet niet
  • E: Geen verklaring (wordt nog aangevuld)

De statussen komen uit de toegankelijkheidsverklaringen van de organisatie. Bij een E-status heeft een site of app géén verklaring, maar is wel bekend wie de eigenaar is.

Laatst bijgewerkt:

Dit dashboard wordt nog aangevuld

Op dit moment bevat dit dashboard naar schatting een derde van alle overheidswebsites en -apps. We zijn bezig dit verder uit te breiden. Help je mee?

3236 van de 8276 websites en apps voldoen aan de wettelijke verplichting

Dit zijn alle websites en apps met Status A, B of C.

391 van de 8276 websites en apps voldoen aan de toegankelijkheidseisen

Dit zijn alle websites en apps met Status A.

Zó verbetert De Nederlandse overheid haar toegankelijkheid

Toon historiedata als:

Uitleg over de grafiek

De grafiek laat zien hoe het aantal websites en apps zich ontwikkelt per toegankelijkheidsstatus (A t/m E).

Wat is digitale toegankelijkheid?

Digitale toegankelijkheid zegt iets over hoe websites en apps zijn gemaakt. Zit een site of app goed in elkaar? Dan kan elke bezoeker die gebruiken. Ook iemand met een beperking.

Soms kan een website of app niet door iedereen goed worden gebruikt. Bijvoorbeeld doordat een filmpje geen ondertitels heeft. Zo’n site of app is dan niet digitaal toegankelijk. Dat is een probleem, want in onze samenleving zijn websites en apps heel belangrijk. Je kunt bijna niet meer zonder. Daarom moeten alle overheidsorganisaties hun websites en apps verplicht digitaal toegankelijk maken.

Hoe controleer je de toegankelijkheid?

Wil je weten of een site of app toegankelijk is? Zoek de status dan op in dit dashboard. Elke site en app heeft status A, B, C, D of E. Alleen sites en apps met status A zijn al helemaal toegankelijk.

Overheidsorganisaties moeten bewijzen dat hun site of app echt toegankelijk is. Daarvoor moeten ze een onderzoek laten doen. Ze voegen het onderzoeksrapport toe aan de toegankelijkheidsverklaring van de site of app. In het rapport staat hoeveel fouten bij het onderzoek zijn gevonden. Bij status A mogen er geen fouten meer zijn.

Wat zegt de wet?

Overheidsorganisaties moeten hun websites en apps toegankelijk maken en houden. En ze moeten voor al die websites en apps verklaringen maken. Dat staat in het Besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Overheidswebsites en -apps hoeven niet in één keer toegankelijk te zijn (status A). In de wet is status A, B en C toegestaan. Maar er zijn wel voorwaarden voor status B en C. Websites en apps met die status moeten elk jaar beter worden. En uiteindelijk moeten ze status A krijgen.