Versie-informatie

Versie-informatie van het dashboard.

Versie 1.8.0 (huidige versie)

Releasedatum

Opmerkingen

 

Algemeen

 • Meldingen toegevoegd; Beheerder kan meldingen plaatsen op configureerbare paden.
 • Release notes toegevoegd; Release notes toevoegen aan het dashboard.

Homepage

 • Staafgrafiek tonen 'Voldoet aan wet'; In staafgrafiek links bovenin is duidelijk gemaakt dat met status A, B en C wordt voldaan aan de wet, en met Status D en E niet.
 • Titel aangepast; De titel van de homepage  is aangepast
 • Historische grafiek scrollen beter weergeven; Bezoeker kan de historische grafiek, als hij niet meer past en een scrollbalk toont, naar rechts scrollen
 • Historische grafiek als CSV downloaden; Bezoeker kan een CSV met historische data bij de historische grafiek downloaden
 • Historische grafiek zelf scores instellen; Bezoeker kan in de historische tabel scores tonen in en uit-schakelen

Organisatiepagina

 • Staafgrafiek tonen 'Voldoet aan wet'; In staafgrafiek links bovenin is duidelijk gemaakt dat met status A, B en C wordt voldaan aan de wet, en met Status D en E niet.
 • Titel aangepast; De titel van de organisatiepagina is aangepast
 • Historische grafiek scrollen beter weergeven; Bezoeker kan de historische grafiek, als hij niet meer past en een scrollbalk toont, naar rechts scrollen.
 • Printoptie toegevoegd; Bezoeker kan een organisatiepagina printen t.b.v. verantwoording.
 • Historische grafiek als CSV downloaden; Bezoeker kan een CSV met historische data bij de historische grafiek downloaden.
 • Scrollen tabel beter weergeven; Het scrollen van de tabel is duidelijker weergegeven.

Detailpagina

 • Grafiek met succescriteria; Op een detailpagina wordt een grafiek getoond met succescriteria waaraan wordt voldaan bij Status A en B indien gegevens beschikbaar zijn.

Versie 1.7.0

Releasedatum

Opmerkingen

 

Homepage

 • Historische grafiek instellen; Zelf periode instellen van de grafiek.
 • Historische grafiek staafdiagrammen weergeven; Staafdiagrammen tonen in plaats van lijnen.

Organisatiepagina

 • Historische grafiek instellen; Zelf periode instellen van de grafiek.
 • Historische grafiek staafdiagrammen weergeven; Staafdiagrammen tonen in plaats van lijnen.

Zoekfunctie

 • Verwijderen filteroptie; Verwijderen filteroptie 'Verantwoordelijke organisatie niet vastgesteld'. Dit levert zoekresultaten op die niet overeenkomen met de totalen op de homepage
 • Verbeteren filtermogelijkheden; De huidige filters worden niet goed begrepen. En er staan 3 knoppen 'toepassen'. De lijst is lang. Graag 'Filters toepassen' knop boven de filters zetten. De overige knoppen kunnen weg.

Versie 1.6.0

Releasedatum

Opmerkingen

 

Homepage

 • Titel gewijzigd; Gebruiker ziet als titel op de homepage: De Nederlandse overheid is verantwoordelijk voor ## websites en mobiele apps
 • Blauwe balk naar beneden; De blauwe infobalk naar beneden verplaatsen.
 • Label staafdiagram aangepast; Legenda bij de staafdiagram aangepast.
 • Cijferweergave; Cijferweergave aangepast
 • Toelichting bij grafiek; In een toelichting bij de grafiek aangeven dat er geen eerdere data is dan 11-04-2022
 • Meldpunt toegevoegd; Toeleiding naar meldpunt vanaf homepage. Als mensen binnenkomen op het dashboard weten ze dat ze feedback kunnen geven en hoe ze dat moeten doen.

Organisatiepagina

 • Tijdelijke infobox; Gebruiker ziet een tijdelijke infoboxop elke organisatiepagina ivm wijziging weergave status D.
 • Tekstwijzigingen; Diverse tekstwijzigingen
 • Cijferweergave; Cijferweergave aangepast
 • D-verklaringen gebundeld weergeven; Vanaf de start van het dashboard hebben we D-verklaringen gesplitst per domein. Dat is nu niet meer gewenst. Een D-verklaring kan gelijk aan de A, B en C verklaringen worden behandeld.
 • Toelichting bij grafiek; In een toelichting bij de grafiek aangeven dat er geen eerdere data is dan 11-04-2022

Detailpagina

 • Tekstwijziging; Diverse tekstwijzigingen

Versie 1.5.0

Releasedatum

Opmerkingen

 

Algemeen

 • Systeemupdate; update libraries

Versie 1.4.0

Releasedatum

Opmerkingen

 

Zoekfunctie

 • Filteren op status toegevoegd; Eindgebruiker kan zoekresultaten filteren op status.
 • Autocomplete toegevoegd; Eindgebruiker krijgt suggesties voor zoektermen

Versie 1.3.0

Releasedatum

Opmerkingen

 

Organisatiepagina

 • Vergelijking van organisaties toegevoegd; Eindgebruiker kan zelf kiezen met welke (groep van) organisatie(s) hij zijn organisatie wil vergelijken.

Detailpagina

 • Per site en app is een detailpagina toegevoegd; Eindgebruiker kan vanuit de lijst met sites en apps op de organisatiepagina doorklikken naar een detailpagina per site en app.

Zoekfunctie

 • Zoekfunctie uitgebreid; Eindgebruiker kan ook zoeken op sites/apps: De te doorzoeken velden zijn: Naam (org / site/app), Sitenaam, URL. De gebruiker kan filteren op type (organisatie / site / app). Een site of app is in het resultaat voorzien van de organisatienaam en het type (site of app).

Versie 1.2.0

Releasedatum

Opmerkingen

 

Homepage

 • Status historie overheidsbreed; eindgebruiker ziet hoe de statussen van alle organisaties bij elkaar zich ontwikkelen in de tijd.

Organisatiepagina 

 • Navigatie verbeterd;  eindgebruiker kan via de header makkelijker navigeren naar de lijst met sites en apps door erop te klikken.
 • Delen op socials; eindgebruiker kan een link naar de organisatiepagina delen op socials
 • Exportmogelijkheid; eindgebruiker kan vanaf de organisatiepagina een export maken van de lijst met sites en apps en alle info die daarin staat.
 • Succescriteria tonen; eindgebruiker kan in de lijst met sites en apps zien aan hoeveel succescriteria wordt voldaan (x van de 50). Dit geldt alleen voor sites en apps met status B.
 • Historie tonen per organisatie; eindgebruiker kan per instantie de ontwikkeling van de statussen per website/app in de tijd zien.

Publicatie van bevestigde websites en apps

 • Publicatie met status E; Als een instantie heeft aangegeven dat zij verantwoordelijk is voor een website of app dan moet de instantie een verklaring publiceren binnen de reactietermijn. Als de instantie geen verklaring publiceert, dan wordt de betreffende website of app na afloop van de reactietermijn gepubliceerd in het dashboard met Status E.
 • Publicatie met opmerking 'VErantwoordelijke niet definitief vastgesteld'; Websites en apps zonder verklaring waarvan de verantwoordelijke niet definitief is vastgesteld, worden na afloop van de reactietermijn gepubliceerd in het dashboard.