Zó digitoegankelijk is website Volkshuisvesting Nederland

Volkshuisvesting Nederland heeft toegankelijkheidsstatus B.

Status van de website per datum

Toon hisoriedata als:

Aantal succescriteria waaraan de website voldoet per datum

Toon succescriteria data als:

Laatst bijgewerkt:

Dit is een website van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Bekijk het volledige overzicht van deze organisatie.

Status B: Voldoet gedeeltelijk

Wet: deze website voldoet aan de wettelijke verplichting

Sites en apps met status B voldoen aan een deel van de toegankelijkheidseisen. Er zijn maatregelen getroffen om de toegankelijkheid verder te verbeteren.

Onderzoek: de toegankelijkheid van deze website is onderzocht

Er is een volledig toegankelijkheidsonderzoek. Dit is niet ouder dan 3 jaar.

Toegankelijkheidsnorm: de website voldoet niet aan alle succescriteria

De website voldoet aan 43 van de 50 succescriteria uit de toegankelijkheidsnorm. Lees meer over de toegankelijkheidsnorm.

Toegankelijkheidsverklaring

Ga naar de toegankelijkheidsverklaring (externe link) voor deze website.

Verantwoordelijke organisatie

De toegankelijkheidsverklaring voor deze website is opgesteld door Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Controle

DigiToegankelijk controleert de verklaringen. De uitkomst voor deze verklaring is: voorlopige status. Meer over de controle van de verklaringen.

Behaalde succescriteria

De website voldoet aan 43 van de 50 succescriteria uit de toegankelijkheidsnorm. Lees meer over de toegankelijkheidsnorm.

Toegankelijkheidsprobleem melden

Wil je een toegankelijkheidsprobleem melden? Dit kan via de contactgegevens in de toegankelijkheidsverklaring (externe link) .