Zó digitoegankelijk is Waterschap Hollandse Delta

Waterschap Hollandse Delta is verantwoordelijk voor de digitale toegankelijkheid van 8 websites en mobiele apps

Aantal websites en apps per status

Toon statusdata als:

Status van toegankelijkheid

  • A: Voldoet volledig
  • B: Voldoet gedeeltelijk
  • C: Eerste maatregelen genomen
  • D: Voldoet niet
  • E: Geen verklaring

De statussen komen uit de toegankelijkheidsverklaringen van de organisatie. Bij een E-status heeft een site of app géén verklaring, maar is wel bekend wie de eigenaar is.

Laatst bijgewerkt:

Bekijk de lijst van websites en apps van Waterschap Hollandse Delta.

6 van de 8 websites en apps voldoen aan de wettelijke verplichting

Dit zijn alle websites en apps met Status A, B of C.

1 van de 8 websites en apps voldoet aan de toegankelijkheidseisen

Dit zijn alle websites en apps met Status A.

Wijziging weergave status D

Vanaf 18 januari 2024 is de weergave van websites en apps met status D aangepast. Voorheen werden afzonderlijke domeinen uit één verklaring, apart weergegeven. Nu zijn ze samengevoegd tot één website of app. Hierdoor kan het totaal aantal websites en apps in het dashboard kleiner zijn dan voorheen. Kijk voor meer informatie op Wijziging weergave status D in dashboard.

Zó verbetert Waterschap Hollandse Delta haar toegankelijkheid

Toon historiedata als:

Status van toegankelijkheid

Status van toegankelijkheid tonen in grafiek

Download historische data

Download historische data van Waterschap Hollandse Delta.

Download historische data (CSV)

Uitleg over de grafiek

De grafiek laat zien hoe het aantal websites en apps zich ontwikkelt per toegankelijkheidsstatus (A t/m E). Dit wordt geregistreerd sinds 11-04-2022.

Vergelijk scores

Toon vergelijkingsdata als:

Waterschap Hollandse Delta

Alle waterschappen

Percentage websites en apps per status.

Uitleg over de statussen

Websites en apps met status A zijn toegankelijk en voldoen aan de wet. Sites en apps met status B en C voldoen wel aan de wet, maar zijn nog niet toegankelijk.

De websites en apps van Waterschap Hollandse Delta

De kolommen zijn sorteerbaar met de kolomkoppen.
Voldoet aan 50 van de 50 successcriteria
App
Voldoet aan 38 van de 50 successcriteria
Site
Voldoet aan 48 van de 50 successcriteria
Site
Voldoet aan 37 van de 50 successcriteria
Site
Site
Site
Site
Site

Download lijst met sites en apps

Download de volledige lijst met sites en apps van Waterschap Hollandse Delta.

Download lijst (CSV)

Wat kan ik doen?

Ik wil het dashboard verbeteren

Zie je iets dat niet klopt? We zijn kortgeleden gestart met het dashboard. Daardoor kan sommige informatie fout zijn of niet compleet. Vooral het aantal sites en apps met status E klopt waarschijnlijk nog niet. Wil je helpen? Lees dan eerst over onze bronnen. Zie je een fout of heb je andere informatie? Neem dan contact op met DigiToegankelijk.

Ik wil een probleem met digitale toegankelijkheid doorgeven

Loop je tegen een probleem aan op een website of app van Waterschap Hollandse Delta? Laat het dan eerst aan Waterschap Hollandse Delta weten. Kijk op de site van Waterschap Hollandse Delta hoe je contact op kunt nemen. Dit staat ook in de toegankelijkheidsverklaring van de website of app waar het om gaat. Krijg je geen goede reactie? Of reageert Waterschap Hollandse Delta te laat? Dan kun je een klacht indienen bij de Nationale Ombudsman (externe link)

Ik wil binnen mijn organisatie de digitale toegankelijkheid verbeteren

Wil je digitale toegankelijkheid verbeteren binnen je eigen organisatie? Probeer dan als eerste om het bestuur mee te krijgen. Uit onderzoek blijkt dat dit echt helpt. Wijs je collega's er ook op dat elke overheidsorganisatie verplicht is om te werken aan digitale toegankelijkheid. Op de website Digitale Overheid vind je een overzicht van handige bronnen (externe link) die daarbij kunnen helpen. Lees ook onze handleiding voor organisaties en wat elk teamlid kan doen. Of bekijk onze praktische toegankelijkheidstips.